Entradas

Lan-hondakinak Lutxanan / Escombros en Lutxana

Aintzineko Sefanitroren lurrean (Lutxanan) lan-hondakinez betetako poltsak aurkitu ditugu, errepide moztuaren amaieran.

En los terrenos de la antigua Sefanitro (Lutxana) hemos encontrado bolsas llenas de escombros, al final de la carretera cortada.

Lutxanan etxetresna elektrikoak aurkitzen / Encontramos enseres en Lutxana

lan-hondakinak Argalarion / escombros en la falda del Argalario.

Lan-hondakinak eta tresnak Errekatxon eta Burtzeñan / Escombros y enseres en El Regato y Burtzeña

Etxeko tresnak Santa Agedan / Enseres en Santa Ageda